FIGUR:Lastmodell 71 og karakteristiske verdier for vertikale laster

Figur: Lastmodell 71 og karakteristiske verdier for vertikale laster