FIGUR:Målekonfigurasjon for sikringspunkter (grunnriss)

Figur: Målekonfigurasjon for sikringspunkter (grunnriss)