FIGUR:Måling av retthet på kjøreflate og kjørekant

Figur: Måling av retthet på kjøreflate og kjørekant