FIGUR:Magnet for å fange opp metallspon ved isolerte skjøter

Figur: Magnet for å fange opp metallspon ved isolerte skjøter