FIGUR:Minimumsavstand mellom skiftevei og motrettet sporveksel mot spor hvor kjøretøy kan hensettes

Figur: Minimumsavstand mellom skiftevei og motrettet sporveksel mot spor hvor kjøretøy kan hensettes (eksemplet viser sporsperre som dekningsgivende objekt)