FIGUR:Minimumsavstand mellom togvei og motrettet sporveksel mot hensetting

Figur: Minimumsavstand mellom togvei og motrettet sporveksel mot spor hvor kjøretøy kan hensettes (eksemplet viser sporsperre som dekningsgivende objekt)