FIGUR:Minimumsmål for kabelkum

Figur: Minimumsmål for kabelkum. Alle mål i mm.