FIGUR:Nødvendig arealbredde ved siden av fire eller flere parallelle spor

Nødvendig arealbredde ved siden av fire eller flere parallelle spor