FIGUR:Oppbygging av ballastprofilet med øvre og nedre ballastlag

Figur: Oppbygging av ballastprofilet med øvre og nedre ballastlag