FIGUR:Pendling

Typisk dempning av pendling for roterende omformer alene.