FIGUR:Plan av forankringsplate og fotplate samt oppriss rekkverk

Figur: Plan av forankringsplate og fotplate
Figur: Oppriss rekkverk