FIGUR:Plassering av glideskjøter

Figur: Plassering av glideskjøter

D = ekspansjonslengde = summen av brulengder hvis lengdevariasjon ved temperatur og belastning utløses gjennom bevegelige lagre på samme sted

G = glideskjøtkonstruksjon