FIGUR:Plassering av signal som naturlig hører sammen

Figur: Plassering av signal som naturlig hører sammen