FIGUR:Plassering av signal som naturlig hører sammen - lyssignal