FIGUR:Plassering av sporets midtlinje

Figur: Plassering av sporets midtlinje

Forklaringer:

R = Kurveradius (m)

l = Bruas lengde (m)

f = Kurvens horisontale pilhøyde over bruas lengde