FIGUR:Platesett til avslutning av ledeskinner (SK3187)

Figur: Platesett til avslutning av ledeskinner (KO-701265)