FIGUR:Prinsipiell utførelse av forbygning mot elv eller innsjø.

Figur: Prinsipiell utførelse av forbygning mot elv eller innsjø.