FIGUR:Prinsipp for bruk av ekspandert polystyren-blokker i jernbanefylling.

Figur: Prinsipp for bruk av ekspandert polystyren-blokker i jernbanefylling.