FIGUR:Prinsipp for planovergang med trelemmer

Figur: Prinsipp for planovergang med trelemmer.