FIGUR:Prinsipp for sikring av fjellskråning med nett.

Figur: Prinsipp for sikring av fjellskråning med nett.