FIGUR:Prinsippskisse for oppbyggingen av ballastprofilet ved fylling og skjæring

Figur: Prinsippskisse for oppbyggingen av ballastprofilet ved fylling og skjæring