FIGUR:Prinsippskisse kontaktstøpt betonghvelv med membran

Figur: Prinsippskisse kontaktstøpt betonghvelv med membran