FIGUR:Prinsippskisse sprøytebetongkledning vanntettet med sprøytbar membran

Figur: Prinsippskisse sprøytebetongkledning vanntettet med sprøytbar membran