FIGUR:Profilmellomleggets vinkel på isolerte skjøter

Figur: Profilmellomleggets vinkel på isolerte skjøter