FIGUR:Prosjektering av DATC ved samtidige togbevegelser

Figur: Prosjektering av DATC ved samtidige togbevegelser med sikkerhetsavstand 200 meter