FIGUR:Prosjektering av FATC ved samtidige togbevegelser

Figur: Prosjektering av FATC ved samtidige togbevegelser med sikkerhetsavstand 200 meter