FIGUR:Samtidige togveier med sikkerhetsavstand 150 meter

Figur: Samtidige togveier med sikkerhetsavstand 150 meter