FIGUR:Samtidige togveier med sikkerhetsavstand 200 meter

Figur: Samtidige togveier med sikkerhetsavstand 200 meter