FIGUR:Seksjonering av gjerde langs jernbanetraseen

Figur: Seksjonering av gjerde langs jernbanetraseen