FIGUR:Setningsandeler og tidsforløp. Prinsippskisse.

Figur: Setningsandeler og tidsforløp. Prinsippskisse.