FIGUR:Skråningsgrøfter vinkelrett på linjeretningen

Figur: Skråningsgrøfter vinkelrett på linjeretningen