FIGUR:Sporavsnitt ved sporsløyfer med sporkryss

Figur: Sporavsnitt ved sporsløyfer med sporkryss