FIGUR:Stålkiler til sporkonstruksjon på stålbruer

Figur: Stålkiler til sporkonstruksjon på stålbruer