FIGUR:Stasjon eller sporsløyfe med enkeltisolert sporfelt på dobbeltspor (Prinsippskisse)

Figur: Stasjon eller sporsløyfe med enkeltisolert sporfelt på dobbeltspor (Prinsippskisse)
1) Returleder (svart med prikker) for hvert spor er dublering for hverandre.
2) Tverrforbinder mellom spor ved returnedføring og minst hver 300 m.
3) Eventuell langsgående jordleder (grønn) etableres ved behov og kobles parallelt med jordet skinne.
4) Overkast har samme funksjon som tverrforbinder mellom spor.
5) Returnedføring mest mulig midt på stasjonen.

Merk: For å begrense spenningsforskjell over isolerte skjøter i hver ende av stasjonen kan det likevel være nødvendig å forsterke returkretsen med flere returledere for lange stasjoner over ca. 1 km.