FIGUR:Stasjon med dobbeltisolert sporfelt og kort returleder (Prinsippskisse)

Figur: Stasjon med dobbeltisolert sporfelt og kort returleder (Prinsippskisse)
1) Dublert returleder (svart med prikker).
2) Eventuell langsgående jordleder (grønn) etableres ved behov og kobles parallelt med returlederne.
3) Nedføring med dublert tverrforbinder mellom spor plasseres mest mulig midt på stasjonen.

Merk: Kun de deler av stasjonen som er dekket av returleder kan ha sammenhengende langsgående jordleder. Returleder har lik kobling og funksjon som langsgående jordleder og kan erstatte denne.