FIGUR:Stasjon med dobbeltisolert sporfelt og lang returleder (Prinsippskisse)

Figur: Stasjon med dobbeltisolert sporfelt og lang returleder (Prinsippskisse)
1) Dublert returleder (svart med prikker).
2) Eventuell langsgående jordleder (grønn) etableres ved behov og kobles parallelt med returlederne.
3) Nedføring med dublert tverrforbinder plasseres mest mulig midt på stasjonen.

Merk: Returleder har lik kobling og funksjon som langsgående jordleder og kan erstatte denne.