FIGUR:Stasjon med dobbeltisolert sporfelt uten returleder (Prinsippskisse)

Figur: Stasjon med dobbeltisolert sporfelt uten returleder (Prinsippskisse)
1) Dublert tverrforbinder mellom spor mest mulig midt på stasjonen.

Merk: Med denne løsningen kan det ikke brukes sammenhengende langsgående jordleder på stasjonsområdet fordi sikringsanlegg på stasjoner ikke er utstyrt med gjentakelsessperre (se beskrivelse av dette i avsnitt om langsgående jordleder).