FIGUR:Stasjon med enkeltisolert sporfelt (Prinsippskisse)

Figur: Stasjon med enkeltisolert sporfelt (Prinsippskisse)
1) Dublert returleder (svart med prikker).
2) Eventuell langsgående jordleder (grønn) etableres ved behov og kobles parallelt med jordet skinne.
3) Tverrforbinder ved returnedføring og minst hver 300 m.