FIGUR:Stasjon uten sporfelt, det vil si med akseltellere (Prinsippskisse)

Figur: Stasjon uten sporfelt, det vil si med akseltellere (Prinsippskisse)
1) Tverrforbinder mellom skinner og tverrforbinder mellom spor etableres ca. hver 500 - 700 m.
2) Eventuell langsgående jordleder (grønn) etableres ved behov og kobles parallelt med skinnene.