FIGUR:Systemdefinisjon anlegg for enkelt innkjørsignal

Figur: Systemdefinisjon anlegg for enkelt innkjørsignal