FIGUR:Systemdefinisjon av lyssignal med eksempler på detaljer for signalhode og signalmast

Systemdefinisjon av lyssignal med eksempler på detaljer for signalhode og signalmast.