FIGUR:Systemskisse - driftskontrollsystem for elektriske forsyningsanlegg

Figur: Systemskisse av driftskontrollsystem for elektriske forsyningsanlegg. Det tydelige skillet mellom stasjonskontroll, nærkontroll og anleggsdel internt i lokalkontroll kan viskes ut i fremtiden, avhengig av den teknologiske utviklingen. Forsyningsanleggene er selve prosessen som skal kontrolleres.