FIGUR:Terminologi

Figur: Terminologi: Eksempler knyttet til jording og utjevning

1) Isolerte kjøreskinner (rødt). Her: Dobbeltisolert sporfelt
2) Utjevningsforbindelse
3) Utsatt ledende del
4) Filterimpedans
5) Isolert skjøt med isolert kjøreskinne på hver side
6) Jordelektrode, jordingselektrode,
7) Langsgående jordleder
8) Isolert skjøt med isolert skinne til venstre og jordet skinne til høyre
9) Hovedskinne for utjevningsforbindelser, MEB. Finnes primært i eltekniske bygg.
10) Returforbindelse
11) Tverrforbinder mellom kjøreskinner
12 Uisolerte kjøreskinner for direkte tilkobling av retur, jording og utjevning

Langsgående jordleder er en type returleder. Den omtales ofte som "langsgående jordleder" der det primære formålet er jording og utjevning av ledende deler. I noen tilfeller kan den samme lederen bli kalt en returleder.