FIGUR:Tilpasning av skjæringshelning til sprekkeplan

Figur: Tilpasning av skjæringshelning til sprekkeplan