FIGUR:Togvarmetransformator som TN-S-anlegg, transformatorspenning er 1 730 V på sekundærsiden

Figur: Togvarmetransformator som TN-S-anlegg, transformatorspenning er 1 730 V på sekundærsiden