FIGUR:Tverrgående fordeling av laster gjennom svillene og ballast, spor uten overhøyde

Figur: Tverrgående fordeling av laster gjennom svillene og ballast, spor uten overhøyde