FIGUR:Typisk forløp for en kortslutning nær en matestasjon ved tosidig mating

Figur: Typisk forløp for en kortslutning nær en matestasjon ved tosidig mating.