FIGUR:Utkiling av masser i fylling. Prinsippskisse av lengdeprofil

Figur: Utkiling av masser i fylling. Prinsippskisse av lengdeprofil