FIGUR:Utløsning av togvei1

Figur: Utløsing av togvei (f.eks. innkjørtogvei)