FIGUR:Utløsning av togvei2

Figur: Utløsing av togvei (f.eks. innkjørtogvei)